Gallery

WIELCY LUBLINIANIE - Kardynał Stefan Wyszyński

WIELCY LUBLINIANIE – Ojciec Mieczysław Albert Krąpiec

XV-lecie zespołu Camerata Lubelska

„Już Cię żegnam, najmilszy Synu, Chrystusie”

W hołdzie świętemu [...]

Przedziwny, święty Antoni [...]

Od sześciu wieków

Janowi Pawłowi II Requiem

Moja pieśń wieczorna...

Do świętego Antoniego Padewskiego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  1. Do świętego Antoniego Padewskiego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  2. Modlitwa do św. Antoniego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  3. Do świętego Antoniego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  4. Litania – Kyrie eleison // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  5. Litania – Pater ex quo omnia // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  6. Litania – Sanctus Dominus // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  7. Litania – Rex Saeculorum // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...