Historia

Camerata Lubelska jest kameralnym zespołem wokalno-instrumentalnym, działającym w Lublinie przy Wydziale Artystycznym UMCS, który został powołany w październiku 2001 roku z inicjatywy śp. prof. Kazimierza Górskiego. Zespół opiera swą formułę artystyczną na założeniach XVI-wiecznej Cameraty florenckiej, w szczególny sposób troszcząc się o zachowanie proporcji w wymiarze wykonawczym, jak i estetycznym. Zespół występuje w składzie wokalo-instrumentalnym, specjalizując się w wykonaniach dzieł należących do polskiego kręgu kulturowego XVII i XVIII wieku, w tym szczególną troską otacza utwory dotąd nie wykonywane lub wykonywane sporadycznie. Wykonywanie powyższych utworów jest możliwe dzięki obszernej spuściźnie po prof. Kazimierzu Górskim, który przez wiele lat, prócz pracy dydaktycznej i dyrygenckiej, rekonstruował nowoodnalezione lub zapomniane kompozycje muzyczne. Aspiracją Zespołu jest także rozwój poprzez sięganie do repertuaru innych epok, w tym po muzykę współczesną, często stawiającą wykonawcom szczególne wymagania techniczne. Camerata Lubelska od kilku lat współpracuje z wybitnymi postaciami sceny teatralnej, operowej, a oprawę plastyczną powierza znanym i cenionym artystom-plastykom. Jednocześnie zespół bazuje na współpracy z innymi dyrygentami (występy gościnne), kompozytorami (propozycje prawykonań) i artystami (oprawa słowna i plastyczna), a także bierze współudział w wykonaniach dużych dzieł oratoryjno-kantatowych.


Do świętego Antoniego Padewskiego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  1. Do świętego Antoniego Padewskiego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  2. Modlitwa do św. Antoniego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  3. Do świętego Antoniego // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  4. Litania – Kyrie eleison // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  5. Litania – Pater ex quo omnia // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  6. Litania – Sanctus Dominus // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...
  7. Litania – Rex Saeculorum // Przedziwny, Święty Antoni, Patronie Miasta Lublina...